Etiketter

, , ,

Hur vi – här och nu – skapar nödvändiga praktiska resurser för att hantera den akuta asylmottagning enligt nu gällande regelverk och målsättningar kommer att ligga till grund för den framtida migrations- och integrationspolitiken. I dagens parlamentariska situation måste reformerna byggas på breda, blocköverskridande kompromisser.

Historikern David Lindén skriver i Metro: Självklart finns det en svensk kultur. Han lyfter fram Sveriges statsskicks och administrations koppling i båda riktningarna till den kultur/det kulturklimat som vi gärna beskriver som svenskt. Han skriver bl a ”i nuläget ser det ut som om viktiga delar av den inhemska kulturen avskaffas enkom för att göra gott. Sedvänjor och förhållningssätt som man först saknar när de inte längre finns kvar.”

Han problematiserar kortsiktiga insatsers direkta och indirekta påverkan på traditioner och sedvänjor. Men Tanvir Mansur skriver utan förbehåll i sin debattartikel Svensk kultur är inte hotad (länk från 2014 infogad av Metros redaktion – inte av David Lindén) ”Tacofredag är mer populärt än torsdagarnas ärtsoppa och pannkakor. Och landsgränser har alltid förändrats. När barnen blir vuxna har bilderna i skolans kartböcker redan ritats om (sic!). Sverige utvecklas och världen likaså. Därför firar vi Sverige på fredag. Hela Sverige.”

Visst, självklart finns det plats för nya vanor och andras traditioner och visst ska vi alla oavsett ursprung fira vår nationaldag tillsammans. Men att så lättvindigt acceptera ändrade stats- och nationsgränser strider mot internationella konventioner. Sådana ev justeringar måste ske under demokratiska och rättssäkra former. Det är synnerligen viktigt att beakta nu när vi med kulturen i vid mening och med migrations- och integrationsreformer ska kväsa nationalistisk populism och främlingsfientlighet.

Det behövs också större vaksamhet mot historielösheten i dagens akuta situation. För några år sedan ville tunga kulturföreträdare rensa bl a i klassisk (barn)litteratur. År 2013 ville folkpartisten Carl B Hamilton flytta tavlan med Gustav III:s kröning till annan lokal i Riksdagshuset och riksdagens vice talman Susanne Eberstein tog bort en barockmålning som föreställde den barbröstade gudinnan Juno från riksdagens gästmatsal. Sådan klåfingrighet i ett för migration öppet land ger inte befintliga och nytillkomna medborgare tillgång till grundläggande gemensam historia.

För att förstå oss själva och vår omvärld – såväl i det som är oss bekant som i  det som ännu är oss främmande – vägleds vi genom dåtidens och nutidens olika kultur- och konstuttryck.

Människor väljer olika kulturupplevelser under livets gång. Det är utifrån vardagens praktikaliteter och omvälvande upptäckter som vi i drömmar och visioner strävar bortom det sannolika, det möjliga och det okända. Det är i denna eviga process som våra erfarenheter, överväganden och beslut ständigt prövas.

Fri kultur och målmedveten kulturpolitik är två förutsättningar för tolerans och empati i vardagen. Det är därför bra att David Lindén bidrar med mer av även med kulturreferenser i den praktiskt-administrativa migrations- och integrationsdebatten.

”Det beror i hög grad på politikerna vilka sociala krafter de frigör och vilka de undertrycker, om de söker stöd hos det bästa som finns hos varje medborgare eller hos det sämsta”, skrev Václav Havel sin bok Sommartankar.