Etiketter

, , , , ,

-Det är nu dags att riva upp Decemberöverenskommelsen, säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i landstinget i Kalmar län och delegationsledare.brunegård

Flera Kristdemokratiska distriktet har nu tagit ställning mot DÖ och de verkar för att KDs Riksting beslutar att KD ska bryta med DÖ.

Det är glädjande att kristdemokratiska hel- och fritidspolitiker, som i Kalmar län, agerar på sina respektive nivåer utifrån sina ideologiska och sakpolitiska preferenser. I Sverige finns idag en klyfta mellan politiker och väljare. I senaste United Mind-mätningen anser 50,8% mot 27% att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Alltför många människor tvingas missnöjesrösta som ett andrahandsalternativ – istället för att kunna lägga sin röst på ett parti som har praktiska lösningar och en berättelse om Sveriges framtid. Den kontraproduktiva strategin att tiga ihjäl populistiska enkla, felaktiga, ogenomförbara SD-lösningar kröntes efter valet med den s k Decemberöverenskommelsen.

En intellektuellt hederlig och klassisk vänster-högerdebatt kräver att statens budget återfår sin plats i politikens centrum: De borgerliga verkar för en sund marknadsekonomi vars avkastning bättre kan bära en rättssäker flyktingmottagning och invandring i en uthållig välfärd. Det kräver helt andra val och prioriteringar i budgetarbetet än Regeringens och Vänsterpartiets arbetsfientliga skatte-, bidrags- och arbetsmarknadspolitik.

Jag vill passa på att ge Gudrun Brunegård en eloge för att hon så sakligt och tålmodigt också svarar på de olika reaktioner som kommit på Face-Book i denna fråga. Så ska det politiska samtalet föras även i medier där många tar genvägar till förfång för helhet och konsekvens.

Den politiska färdriktningen måste i allvarliga lägen väga tyngre än intern och extern partistrategi. Jag har länge hävdat att DÖ kan och ska överges under ordnade former. Bra att tunga företrädare för KD nu tagit ett nödvändigt första steg!

Pressmeddelande: Riv upp Decemberöverenskommelsen!

Min kommentar till KD-Kalmars läns pressmeddelande
KD Kalmar län har tagit det för demokrati – och indirekt för vår konstitution – moraliskt anständiga beslutet att riva upp DÖ.

Vi är många som hoppas att alla rikstingsombud noga väger demokratins fundamenta mot kortsiktig partitaktik.

Statsbudgeten har konkret verkan på hur vi på kort och lång sikt bygger vidare på den rättssäkra välfärdsstaten Sverige. Det handlar om hur varje enskilt ombud själv ser på och upplever sin politiska gärning. Låt oss denna gång slippa få rapporter om missriktad taktisk partipiska som i detta fall endast är tecken på att partistrategerna underskattar ombudens förmåga att föra den KD-politik som ska ta Sverige ur ett prekärt läge – bort från populisternas och isolationisternas falska locktoner.

Utan DÖ kan KD stärka Sveriges framtid.