Reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning hämmar rörligheten på bostadsmarknaden, den kallas därför ofta för ”flyttskatt”. Det är välkommet att de tre kristdemokratiska riksdagsledamöterna
forssmedszyber modig

 Jakob Forssmed, Caroline Szyber och Aron Modig vill förändra flyttskatterna (Dagens Industri 17/9). De skissar på en för staten kostnadsneutral reform. Det är bra.

I heta storstadsområden kan en flytt från en stor till mindre bostadsrätt i samma trappuppgång genererar flyttskatt som t o m gör bytet omöjligt. När det gäller flytt från småhus är den genomsnittliga kostnaden i Sverige cirka 24 000 euro. Motsvarande siffra i Norge och USA är 6 000 euro. I Sverige omsätts bara 2 procent av småhusbeståndet per år mot 5 procent i Norge och USA. Den nuvarande svenska flyttskatten hindrar allas vårt behov av olika bostadslösningar i livets olika skeden. Jag välkomnar ändå initiativet från Forssmed/Szyber/Modig att med sitt förslag skapa förutsättningar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Utöver det har jag en vision om att under kortare eller längre tid ytterligare minska flyttskatten för 65+. Det skulle underlätta för äldre att skaffa sig ett mer ändamålsenligt boende samtidigt som unga familjer kunde få tillgång bra boende.