Etiketter

,

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna vill nu ta bort effektskatten på kärnkraft. Det är bra.

I Decemberöverenskommelsen stipuleras också: ”Långsiktighet inom energiområdet är eftersträvansvärt. Med start i februari kommer alla partier som slutit denna överenskommelse att delta i en Energikommission.”

Den 18 september anordnar Energikommissionen ”Seminarium om användningen av energi”, spännande att höra hur kommissionens ordförande Ibrahim Baylan kommenterar Vattenfalls besked att vilja stänga reaktorerna Ringhals 1 och 2 senast 2020 eftersom elpriserna är för låga för att investera i upprustning av dessa kärnkraftsreaktor.

Trots ovan citerade passus i DÖ om energiområdet väger dess skrivningar om beslutsformerna för statsbudgeten tyngre. Och VLT påpekar i sin ledare den 5 sept att ”en riksdagsminoritet kan på egen hand försämra villkoren för den koldioxidfria kärnkraften”. Heder åt VLT som också är beredd att problematisera på sakpolitiska grunder, jag citerar än en gång ur ledaren: ”Även vi som försvarat DÖ får erkänna att här finns en allvarlig nackdel.”

Redan den 7 maj listade jag faktorer som driver DÖ mot sin upplösning. Det välkommet att Decemberöverenskommelsen granskas av allt fler och ur allt fler infallsvinklar. Läs och sprid VLTs ledare om stängningen av Ringhals 1 och 2.