Äldre med garantipension påverkas direkt från 1 jan 2016 då prisbasbeloppet sänks med 200 kronor (till 44 300). Faktorer som påverkar prisbasbeloppet är exempelvis ränteläget och bensinpriser som har sjunkit mellan juli 2014 och juli 2015. Men fattigpensionärer utan stora bostadslån och bil får inga sänkta levnadskostnader men väl sänkt pension.

Att ekonomisk utveckling – uppåt och neråt – över tid påverkar bidragsnivåer och andra offentliga förmåner är självklart. Samtidigt är det angeläget att med solidaritet och särskild uppmärksamhet skapa rättvisa för de som har det allra sämst.

Personer som har garantipension tillhör de mest utsatta bland de äldre. Det är en begränsad grupp som lätt går att identifiera.

S+MP bör i budgetförhandlingarna lova garantipensionärerna – till de hör de 70 000 sk fattigpensionärerna – kompensation så att garantipensionen behålls på nuvarande nivå år 2016. Förblir vänsterregeringen passiv även i denna konkreta och avgränsade rättvisefråga?