Synd att kulturnämndsordf Roger Mogert (s) hemfaller åt korporativistisk och kulturpolitisk kvalitetskontroll som hör svunna tider till.

Stockholms kulturutbud har de senaste tio åren utvecklats starkt. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har rankat Stockholm som Sveriges andra bästa stad att bo i för dem som tycker om att utöva och/eller uppleva kultur. Högst ranking har Lund och efter Stockholm kommer Göteborg, Malmö och Uppsala i nämnd ordning.

Mätningarna bygger på ett kulturindex där fem kulturvanor ingår i jämförelsen; bokläsning, biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök och besök på pop/rockkonsert.

Utmärkande för hela kulturlivet i Stockholm är att också kulturaktörer utan egen scen lyckas bli tongivande inom sina fält, till gagn för ett brett och angeläget utbud.

Nu äventyras Stockholms differentierade kulturutbud. Vid sitt sammanträde den 20 maj 2015 beslöt den rödgrönrosa majoriteten att 1,4 miljoner ur kulturstödssystemet ska gå direkt till en enda enskild aktör. Om inte mer pengar skjuts till systemet kommer således flera aktörer än önskvärt att få avslag på sin ansökan.

Som fri kulturaktör kan man ansöka om kulturstöd för sin verksamhet. Majoriteten i Stadshuset har nu genom beslut den 9 juni 2015 infört en ändring i bedömningskriteriet konstnärlig kvalitet i kulturstödets riktlinjer. Bedömningsgrunden för konstnärlig kvalitet har tillförts ett nytt kriterium; historik.

Kristdemokraterna anser att ett historik-kriterium som sorteras under konstnärlig kvalitet ger utrymme för godtyckliga tolkningar. Genom att politiskt värdera en aktörs konstnärliga kvalitet i backspegeln öppnar majoriteten för godtyckliga tolkningar av en kulturyttrings idémässiga grund eller politiska fokus. Fel tillämpat kan ett sådant historik-kriterium hindra eller släppa fram aktörer med visst tankegods. Det riskerar att leda till en förlamande stagnation istället för att främja de experimentella och nyskapande kulturyttringar som marknadskrafterna initialt inte kan bära.

Vi Kristdemokrater strävar istället efter att Stockholm ska ge kulturlivets olika delar – det institutionella, det kommunala, det fria och det kommersiella – goda och likvärdiga förutsättningar. Det gäller också mångfalden aktörer med fokus på experimentella, klassiska såväl som nya uttrycksformer över tid.

Den fria kulturen är en förutsättning för att stimulera visionära, orädda och kritiska medborgare att ta plats och ansvar i samhällsutvecklingen. För att förstå oss själva och vår omvärld – såväl i det som är oss bekant som i det som ännu är oss främmande – vägleds vi genom tidens olika kultur- och konstuttryck. Fri kultur bidrar över tid till tolerans och empati i vardagen. Vi Kristdemokrater är oroliga för att den progressiva öppenhet som gett Stockholm den framskjutna platsen i svenskt kulturliv nu hotas av att majoritetens kulturgunstlingar kommer att få stora kulturstöd på andra sökandes bekostnad.

Ulf Lönnberg, gruppledare för Kristdemokraterna i Kulturnämnden