Etiketter

, , , ,

Det kontantlösa samhället är inte ödesbestämt. Ändå har Sverige idag näst minst antal bankomater per invånare i EU. Att kunna använda kontanter rör frågor om demokrati, jämställdhet och tillgänglighet.kontanter

Självklart minskar digitaliseringen behovet av kontanter med i många sammanhang ökad trygghet och sänkta driftskostnader. Men kontanterna är inte avskaffade och ingen är skyldig att endast betala med bankkort eller betaltjänster på nätet.

Sedan 2010 har mer än 500 bankautomater tagits bort.

Svensk lagstiftning är tydlig.  Enligt lag ska människor själva kunna välja betalmedel – det är dags att bankerna nu tar sitt ansvar. Och Riksbankslagens 5 kapitel 2 paragraf säger att ”sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel”. Alltså måste svenska mynt och sedlar accepteras som betalmedel som ett av flera betalningsalternativ.

Bankerna hävdar att de följer kundkraven och då behövs inga bankautomater längre. Men förra sommaren visade Forex i en undersökning att fyra av av fem svenskar anser att bankkontoren ska hantera och tillhandahålla kontanter. Ändå är det av storbankerna bara Handelsbanken som har kontantservice på alla kontor.

Frånvaron av kontanthantering har har konsekvenser för småföretagarna som måste frakta sina dagskassor allt längre. Dessutom höjer bankerna insättnings- och uttagningsavgifterna. Det handlar också om privatpersoner som väljer att använda kontanter till vardags. Utöver det drabbas äldre och personer med funktionsnedsättningar mer än andra. Och människors engagemang i föreningslivet försvåras där bingo, lotterier och försäljning ju oftast sker med kontanter.

Organisationen Sveriges konsumenter kräver att Riksdagen nu tvingar banker ta ansvar för kontanthanteringen. I väntan på det har kommunalrådet Christina Lindqvist (KD) i Uppvidinge motionerat om att kommunen vid upphandling av sina banktjänster kräver att den bank som får uppdraget också ska tillhandahålla kontanter för allmänheten.

Måhända ska trycket komma från äldre personer och från landsortskommunerna. Fler än 130 000 människor har mer än två mil till närmaste bankomat. Av dessa är 40 000 personer 65+.

Där kontantlöst tillstånd i praktiken råder sätts maktbalansen mellan kund och leverantör på spel med viktiga och olösta frågor som rör allas vår integritet. Var står riksdagspartierna i denna fråga?