Etiketter

, , , , ,

Frivilliga gåvor har i alla tider varit en ovärderlig resurs i samhällsutvecklingen. Det är de idag och det kommer de att vara i framtiden. 20150316_075914Dagligen ser vi TV-ginglar som uppmanar oss att skänka pengar till så seriösa investeringar som forskning, utvecklingsprojekt och även Sjöräddningen – för att bara nämna något av det nödvändiga som inte finansieras fullt ut eller över huvud taget via skatterna.

Små som stora gåvor är i många nödvändiga sammanhang alltid lika välkomna. På bilden gäller det frivilliga bidrag till Serafimerlasarettet på 1800-talets andra hälft. Den största förläningen på denna tavla – det finns fler i korridoren på nedre botten – är 120.000 kronor (från Överhofstallmästaren Braunerhjelm) den minsta 273 kronor (från Konsul Bruchmann i Colombia).

I dagens vardagliga sammanhang har vi avdragsrätt för begränsade gåvobelopp till vissa ideella listade välgörenhetsorganisationer. Det är en stimulans för personer som vill ge till särskilda ändamål som de vill stödja.

S/MP-regeringen har aviserat att slopa denna avdragsrätt från 1 jan 2016. Åter ställs vi inför Decemberöverenskommelsens konsekvenser. Alliansen har ju i DÖ lovat att inte rösta ner regeringens budget… (Se min artikel Utan Decemberöverenskommelsen…)

Att bli nedröstad av en majoritet är ofta oppositionens givna öde. Det är ingår i demokratins förutsättningar. Men att genom avtal avstå från att bli nedröstad är att rucka på oppositionens viktiga uppgift att verka för de politiska alternativ som leder framåt mot uttalade ideologiska mål och visioner.