Etiketter

, , , ,

Finn Bengtsson, riksdagsledamot (m) och läkare visar i dagens DI med ett konkret exempel på hur Decemberöverenskommelsen i praktiken får verkningar långt utanför den famösa avtalstexten.

Under rubriken Välfärdens kärna blev uppgörelsens första offer beskriver Finn Bengtsson hur Vänsterpartiet fått en utredning om begränsade vinster i välfärden mot att stödja Regeringens budget – som Alliansen enligt Decemberöverenskommelsen lovar att inte fälla.

Samtidigt reagerar Annie Lööf (c) på Regeringens utredningsinitiativ och säger att ”det är ett ideologiskt korståg mot människors valfrihet” och fortsätter ”Det här är ren och skär statssocialism och en doft av 70-talet. Med Löfvens förslag så kringskärs människors självbestämmande och valfrihet”.

Det är klart att Annie Lööf, och de andra Alliansledarna, undviker att säga något om hur de mer praktiskt kommer att agera i riksdagen väl medvetna som de är om sina löften att inte rösta mot den budget som (s) betalar (v) för med gårdagens tillsatta utredning.

Jan Björklunds byteshandel med S/MP som resulterade i Skolöverenskommelsen (SÖ) som hela Alliansen betalade för med löfte om att inte rösta mot Regeringen fram till 2020 i ett antal skolpolitiska frågor, undergräver också en sund oppositionspolitik.

De partiledare som så framgångsrikt bröt Socialdemokraternas långvariga dominans i svensk politik är snart alla utbytta. Dagens opinionsläge tvingar nya Alliansledare att se om sina egna partier.

KD har inom kort en ny partiledare som inte behöver känna sig bunden av Decemberöverenskommelsen. DÖ var illa förankrat i det Kristdemokratiska partiet och en ny KD-ledare ska inte behöva vara ansvarig för sin föregångares delaktighet Decemberöverenskommelsen.

Se gärna min artikel Utan Decemberöverenskommelsen

De prövningar och de omorienteringar som Allianspartierna står inför är i sig inget hinder för att återupprätta Alliansen inför valet 2018 – med interna styrkeförhållanden som de var och en då skapat på egna meriter. För att få full handlingsfrihet måste de dessförinnan bryta Decemberöverenskommelsen.