Den nya Skolöverenskommelsen (SÖ) över blockgränsen väcker frågor om Alliansens politiska vilja.

På sin hemsida skriver Socialdemokraterna att de ”slöt — en överenskommelse tillsammans med moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna på skolområdet — [som gäller] fram till 2020″. Allianspartierna har inte varit lika noga med att sprida kännedom varken om sin delaktighet eller om överenskommelsens innehåll.

En hämmande uppföljare till DÖ
Skolöverenskommelsen (SÖ) in extensoföljer till form och konsekvens DÖ. Den reglerar politiken när det gäller Nationella prov, Betyg och Tidigt stöd – och Alliansen lovar att inte fälla regeringen i dessa skolfrågor.

Med Decemberöverenskommelsen i ryggen blev det alltför lätt för Alliansen att kroka arm med regeringen. Istället borde den i opposition jobba för att 2018 erbjuda väljarna en för Sverige kvalitativt hållbar skolpolitik.

Det som försatte Sverige i Decemberöverenskommelsen var och är de sju partiernas brist på adekvat invandringspolitik och deras oförmåga att hantera Sverigedemokraterna. Alliansparterna har att lösa det problemet. Att genom sakpolitiska avtal som löper ända till 2020 avhänder de sig den konstruktiva oppositionspolitik som Sverige behöver.

Decemberöverenskommelsen hämmar Allianspartiernas idéutveckling. Migrations- och integrationspolitiken ska vara generös och rättssäker. Den ska vara integrerad i en hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs. Det kommer i allt budgetarbete krävas ett annat förhållningssätt till tillväxt, skattepolitik och pålagor än det som vänstern står för.

Enligt den nya riksdagsordningen bör förslag med ”varaktiga budgeteffekter ligga i höstbudgeten”. Men i Decemberöverenskommelsen finns inga uttryckliga begränsningar om vad som ska få ingå en ändringsbudget. Tolkningstvister om DÖs tillämpning ska INTE undvikas. De kommer som konsekvens av att en ny integrationspolitik måste få påverka budgetarbetet i flera led.

Dags att sätta ner foten
De riksdagsledamöter som sade sig inte vara bundna av Decemberöverenskommelsen bör nu sätta ner foten om Skolöverenskommelsen. Ju fler blocköverskridande avtal med löptid ända in på 2020-talet, desto mer urholkad oppositionspolitik som skadar väljarnas tillit till politiken.

Bryt upp från DÖ och SÖ
När den nya ledning för för KD kommit i selen ska de initiera Alliansen uppbrott från både DÖ och SÖ. Det sker lämpligen efter ändringsbudgeten i april och under Almedalsveckan i sommar. Då – om inte förr – är det dags för omstart inom för en kraftfull opposition. Sverige behöver in DÖ och SÖ.

De senaste opinionsmätningarna visar att sju partier alltjämt släpper fram högerpopulism. Det skadar Sverige i en orolig tid.

xxx