Etiketter

, , ,

Det är nog många som missat att Decemberöverenskommelsen .

fått en skolpolitisk uppföljare i ett eget avtal mellan S/MP och Alliansen, den heter  ”Överenskommelsen om målstyrning och utvärdering i skolan”. Fridolin och Björklund presenterade den i nyhetsmedia den 11 februari. Skolöverenskommelsen ”SÖ” är till sin form en sakpolitisk parallell till Decemberöverenskommelsen. På sin hemsida skriver Socialdemokraterna att de ”slöt — en överenskommelse tillsammans med moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna på skolområdet — [som gäller] fram till 2020”. Överenskommelsen reglerar skolpolitiken när det gäller
* Nationella prov
* Betyg
* Tidigt stöd
I min artikel Utan decemberöverenskommelse regeras Sverige bättre kritiserar jag denna typ av uppgörelser som bakbinder partierna i flera år – om inte DÖ och liknande uppgörelser som ÖS lyckligtvis bryts före 2022. De borgerliga partierna ska istället föra skolpolitiken som integrerad del i en hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs. Det kräver annat förhållningssätt till tillväxt än det som vänstern står för. SÖ (skolöverenskommelsen) och DÖ (decemberöverenskommelsen) bidrar varken till idéutvecklingen i Sverige eller en bättre långsiktig skolpolitik. Ideologiskillnaderna i vår syn på samhällets grundläggande förutsättningar ska inte gömmas i blocköverskridande avtal. Alliansen borde bryta DÖ och SÖ och skapa sin politik på egna meriter.

Den nu inslagna vägen gynnar dessvärre populistiska vänster- och högerpartier.