Men STOPP och HALLÅ Carl B Hamilton, inte mera nu! REPLIK TILL till debattartikeln i Dagens Industri idag där du för fram preciserade kompletteringar till Decemberöverenskommelsen. Detta eftersom du – liksom många med mig – tror att DÖ inte kommer att hålla. Jag hoppas den bryts långt före 2022. Riksdagsordningen 11:18 och gällande praxis skulle vara fullt tillräckliga om S/MP och Alliansen – som traditionen bjuder – förhandlade för att släppa fram minoritetsregeringen på några sakfrågor. Hade SD inte funnits i Riksdagen hade det varit vad som skett. Hade de sex avtalspartierna i Decemberöverenskommelsen haft en utarbetad migrations- och integrationspolitik hade SD inte varit så starka. Lös de problemen på egna meriter istället för att skapa nya regelverk i tron att alla problem kan skjutas på framtiden.
-Du menar att pensionsgruppen ska tjäna som förebild för reglerat samarbete mellan regering och opposition på flera sakområden. Det skulle heller inte behövas – och kommer inte att behövas – när partierna väl sätter ner foten i invandrarfrågorna. Inte heller migrations- och integrationsfrågorna kan lösas till 100% gemensamt över blockgränsen. På den borgerliga sidan vill vi bygga vår generösa och rättssäkra asylpolitik som en integrerad del i en hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs. Det kräver annat förhållningssätt till tillväxt än det som vänstern står för. Decemberöverenskommelsen ska INTE utvidgas för att dölja ideologiskillnaderna i vår syn på samhällets grundläggande förutsättningar. Ju mer komplicerad decemberöverenskommelse desto mer urholkad tillit mellan väljarna och politikerna. Det skadar Sverige i en orolig tid. Länk till Carl B Hamiltons artikel Partierna bör tillsätta en decemberberedning