Etiketter

, , , ,

Den väntade och första tolkningstvisten om Decemberöverenskommelsen är här och ska välkomnas.

Uppgörelsen med (v) om ”kraftigt begränsade vinster i välfärden” vill Löfven definiera som en budgetrelaterad fråga som kan pressas in i vårbudgeten. På det reagerade centerns gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson omgående. Han ser inte hur en en lagstiftning för att begränsa vinsterna i välfärden skulle vara budgetpåverkande och därmed ingå i decemberöverenskommelsen. Flera i Alliansledarskikten borde reagera lika snabbt.

Eftersom Löfven vill slippa Vänsterns vinstbegränsningar i välfärden kan Alliansens protester mot DÖ-tolkningen spela Löfven i händerna. Efter sitt ”proffsförhandlingsmanér inför galleriet” kan Löfven efter en sittning med Alliansen lämna vänsterns hjärtefråga utan åtgärd. Han hävdar då att han ”måste” leva upp till Decemberöverenskommelsen.

Många skulle tolka ett sådant utfall som en framgång för Alliansen. Visst, i sak och kortsiktigt skulle lagstiftning mot vinst i välfärden därmed skjutas på framtiden.

Utan Decemberöverenskommelse skulle emellertid Löfvens oenighet om vinst i välfärden mellan S/MP och V tvingats upp till ytan igen. Dessutom skulle det utan omsvep tvingat fram en ideologiskt nödvändig kraftmätning mellan vänsterblocket och Alliansen.

DÖ hämmar således sakpolitiska och ideologiska prövningar mellan regering och opposition. Överenskommelser som ska göra det möjligt – när det passar – att spärra vissa frågor från omröstning i riksdagen undergräver väljarnas förståelse och tillit till riksdagens ledamöter. DÖ urvattnar de sunda ideologiska kraftmätningarna mellan vänsterblocket och Alliansen.

Om och när S/MP före 2022 vill återinföra exempelvis fastighetsskatt, arvs- o gåvoskatt, förmögenhetsskatt mm kommer Löfvens ”proffsförhandlingsmanér” tvärtom leda till att han kan lägga sådana förslag – mot Alliansens tolkning av DÖ – på Riksdagens bord. Ska Allianspartierna då släppa fram en sådan ideologiskt betingad budget?

Bra att DÖ redan orsakar tolkningstvister. Att decemberöverenskommelsen kommer att spricka före 2022 är sunt för Sverige.