Etiketter

, , , , ,

Bara det faktum att ingen partiföreträdare av rang dementerar de envisa ryktena om ”hemliga förhandlingar” mellan Vänstertrojkans och Alliansens toppskikt räcker för mig: Det blir knappast något extra val den 22 mars.

Partistrategerna förutspår ingen utslagsgivande valresultat som i grunden ändrar en minoritetsregerings möjliga kompromisser över blockgränsen för att hålla SD utan inflytande.

När S/MP-budget röstades ner ansågs det vara givet att ingen skulle rösta mot (gång på gång, dessutom), förväntningen var att nerlagda röster skulle släppa fram minoritetens förlsag.

Ifs:s (Inspektionen för socialförsäkringen) generaldirektör Per Molander som i början av 1990-talet var ansvarig för utvecklingen av den statliga budgetprocessen vet att finna bot mot detta. Han konstaterar att ”det handlar bara om att i riksdagsordningen skriva ned den praxis som redan gällt.”

Lättsinnig syn på Riksdagsordningen kan dock göda politikerförakt när väljarna ser hur partiledarna trixar så att oförutsedda minoriter ska kunna regera vidare. Det tar Lars Hallén och Ingemund Hägg, båda emeritusprofessorer i företagsekonomi, fasta på. De efterlyser större respekt för Riksdagsordningen som visserligen inte är grundlag – men näst intill, enligt deras bedömning. De skriver i debattartikeln Demokratiföraktet (UNT 22/12): ”Om det inte går att få majoritet i riksdagen för ett visst förslag är det bra att det förslaget faller, inte dåligt som anhängarna av starka minoritetsregeringar hävdar. Lösningen för minoritetsregeringar är att se till att man får majoritet och medlet är kompromissande.”

Detta synsätt till trots – som Lars Hallén och Ingemund Hägg sannerligen inte är ensamma om – tycktes partiledarna i utgångsläget inte alls dela. S/MP valde att snabbt att spela ut ”sista kortet”  – extra val.

Men nu har gapet mellan Vänstertrojkan och Allainsen krymt än mer – ingen tror sig kunna få utdelning i en stor valseger.

Och det lagda kortet behöver inte ligga.

Extravalet är ännu inte formellt utlyst. Ingen vill ha det. Stefan Lövens ”mentor” Göran Persson har föreslagit flera möjliga kompromisser att bearbeta.

Dessutom, vilket är avgörande, har KD nu brutit isen och öppnat för konstruktiva samtal om en framtida och god migrationspolitik.

Vi behöver inget nyval. Hur det blir vet vi den 29 dec.