Socialdemokraterna är ideologiskt låsta i en föråldrad, kollektiv och likriktad omhändertagarattityd som brytas. Det skulle S/MP-regeringen kunna göra med tydliga och nydanande direktiv till den utlovade äldreutredningen.
Till min artikel
S/MP:s maktpolitik drabbar äldreomsorgen