Äldreutredningen, som tillsattes för ca 10 månader lägger,  s-mp-regeringen ner, enl utredaren.

Alliansen tillsatte utredningen för knappt tio månader sedan med följande beskrivning av uppdraget: ”Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna. Behovet av insatser kan komma att öka väsentligt, vilket förväntas medföra en samhällsekonomisk utmaning.”

Jag sonderar nu terrängen för en ”skuggutredning-light”, med fokus på några avgänsade områden. Innan jag går vidare med projektet vill höra efter om det finns personer som är intresserade av dessa frågor och har erfarenheter som man vill dela med sig av. Behöver besked före 10 november /Hälsn Ulf L om du vill skriva mail: ulfloennberg@gmail.com