Jag diskuterade KDs utsatta läge. Bakgrunden finns i länkat blogginlägg

https://ulflonnberg.com/2014/10/26/kd-som-starkt-oppositionsparti/

Det föranledde replikskiften på FaceBook, hittar ingen länk till min uppföljningsreplik,  jag skriver in likalydande text här:

KD är ett sekulärt parti som influeras av kristna värderingar. Vi är många som skulle lämna KD om vi var osäkera på den punkten.

Jag vill inte heller använda FB för polemik mot ett konkurrentparti, men det känns nödvändigt att upplysa Per Gahrton om att Kristdemokraterna lämnade konfessionalismen under Alf Svenssons tid. Det finns helt visst partimedlemmar som vill vrida klockan tillbaka – en del av dem röstade sannolikt på det nya Kristna Värdepartiet.

Per Hallström tycker att jag är ”relativt tydlig”; Jag anser att KD behöver ny partiledare och nytt ledarskikt.

Men mot bakgrund av partiets smärtsamma process då Göran Hägglund utmanandes och omvaldes skulle det idag vara kontraproduktivt att ropa efter nya utmanare. KD är ett litet parti där andelen medlemmar med politiska uppdrag under nuvarande ledare utgör en kritisk massa med olika bevekelsegrunder.

Inom KD behövs nu – på alla nivåer – ett tillåtande samtalsklimat om ledarskapets vägval och kompetens. Mitt syfte är att bidra till och främja ett sådant samtal. Förhoppningen är att locka valberedningen till nytänkande bortom tidigare reflexmässiga försvar av status quo.

Liksom nuvarande partiledare kommer nästa att ha tolkningsföreträde i ideologiska avvägningar, principprogrammets tillämpning och positionering på höger-vänsterskalan. Men innan vi väger tänkta kandidatprofiler mot varandra ska det vara möjligt att problematisera ledningens agerande utan att stämplas som illojal mot partiet och dess idéer.

Till att börja med måste vi fylla mantrat ”alliansens sociala röst” med innehåll. Det är en av KDs fundamentala uppgifter att värna samhällets mest utsatta – just de som ofta saknar en egen röst – inom ramen för den hållbara välfärdsstaten med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs. Det strider varken mot arbetslinjen eller tillväxtfrämjande skattepolitik. Men det påverkar ett antal budgetposter.

Förvaltarskapstankens tillämpning, människors lika värde, bildningsideal, kulturens egenvärde är andra kristdemokratiska domäner som jag gärna återkommer till. Men nu behövs flera kristdemokraters åsikter som vägledning för kommande Rikstingsombud och partiledarkandidater in spe.