För Alliansen och KD var valet en motgång. När Göran Hägglund intervjuades i SvT´s Rakt på sade han: – Väljarna har i någon mening alltid rätt. Nu ska vi ägna oss åt politiskt utvecklingsarbete.

Nödvändigt men otillräckligt.

Kristdemokraterna har nu – som alla partier i opposition – också ett viktigt samhällsuppdrag i att leverera en adekvat oppositionspolitik.

En sund demokrati behöver kompetent och uthållig opposition. Den ska vara ideologiskt förankrad och konstruktiv i sin sakpolitik. Den ska vara en idépolitisk motkraft mot den styrande majoriteten. Den ska också vara ett korrektiv mot maktkoncentration och maktmissbruk. Utan duglig opposition får väljarna svårt att utkräva ansvar och värdera partiernas visioner och mål. Oppositionspartier som refelxmässigt kritiserar allt vad majoriteten gör utan intellektuellt hederliga argument lämnar väljarna i sticket. I förlängningen öppnar en svag opposition flankerna för extremism och populism.

KD har nu att mejsla ut sin kristdemokratiska profil och positionera sig på höger-vänsterskalan inför nästa val.

KD har förlorat väljarstöd alltsedan Göran Hägglund tillträdde. Det är sällan en partiledare efter många års ledarskap förmår initiera och driva på det självkritiska nytänkande som alla partier förr eller senare tvingas till. Nu behövs förnyelse med öppet sinnelag med ideologin som fast fundament.

Lyckligtvis finns inom Kristdemokraterna många företrädare som – enskilt och tillsammans – väl kan axla ett ideologiskt ledarskap med sakpolitisk tillämpning i vardagen.

I dagens riksdagsgrupp finns nu några med insiktsfullt krismedvetande samtidigt som flera KD-företrädare nu profilerar sig. Sammantaget visar dessa sin kapacitet att självsäkert och mer förutsättningslöst forma KDs roll i en ev framtida Alliansmajoritet. De är inte bundna av det gamla alliansbyggets mallar från badtunnan fram till den genomtriangulerade valrörelsen 2014.

Utan rangordning länkar jag till några debattartiklar som speglar de nya vindar som många med mig välkomnar. Jag tar gärna emot kommentarer och länkar som stärker/problematiserar min ljusa prognos för kristdemokratisk återhämtning inför nästa val.

Ulf Lönnberg, KD-medlem i Stockholm

Aron Modig och Andreas Carlson:
Nu är tiden för utvärdering av valresultatet och valrörelsen

Sara Skyttedal
Samhället har inte skapat jihadismen

Caroline Szyber
Agera mot terrorresorna, Morgan

Lars Adaktusson
KD behöver bli mer radikalt