Orsakerna till 2014 års valreslutat grundar sig till stor del på människors oro för konsekvenserna av en vilsen migrationspolitik och rådande asylströmmar. Jag kommer – med KDs ideologi och principprogram som kompass – verka för att partiet självständigt försvarar ett generöst och rättssäkert asylmottagande. Vi ska utan skygglappar vidareutveckla KDs integrationsprogram. Vi ska satsa rätt resurser för att ta bort flaskhalsarna med långa asylprocesser och långt kvarboende på flyktingförläggningarna. Bostäder, jobb, ut- och fortbildning är viktiga nycklar. Eget företagande behöver också främjas än mer. Utan invandring stannar Sverige.

Jag fortsätter att driva en förnyad äldrepolitik som är mer än äldreomsorg. Mina konkreta delmål är lika skatt på pension och lön, ingen ”flyttskatt” för 65+, studiestöd t o m 61 år, rättssäkra Goda män, plats på äldreboende utan biståndsprövning för den som vill och som fyllt 80 år, bemanning på demensboenden enligt nationell bemanningsnorm (1,1 vårdpersonal per boende) mm

Kulturen har ett egenvärde. Kulturpolitiken ska försvara och skapa utrymme för visionära, orädda och kritiskt tänkande människor – det är grunden för tolerans och empati i vardagen. Kulturpolitiken ska också främja kreativt företagande.

Varmt tack till alla som supportat min personvalskampanj på möten, i umgänget och på sociala medier. Tack också för den uppmuntran jag fått efter valdagen att fortsätta på den inslagna vägen.