Etiketter

, , ,

20140830_143127  
Närpolisen på Kungsholmen i Stockholm har fått mail från en person som tänker bilda ett medborgargarde som ska köra bort tiggarna från stadsdelen. Närpolisen har i mailsvar tillrättavisat personen som säger sig ha stöd för saken i sin bostadsrättsförening. Polisen säger att det inte går att göra någon polisanmälan utifrån hur mailet formulerats, trots att polisen uppmanas att hålla sig borta, allt enligt tidningen Vårt Kungsholmen nr 25/2014.

Det är uppseendeväckande och oacceptabelt om en bostadsrättsföreningsstyrelse ens passivt stöder ett sådant initiativ. Och även om det rör sig om en virrhjärnas försök att mobilisera ett medborgargarde måste vi som medborgare – tillsammans med polisen – reagera skarpt på denna olagliga idé.

Romerna var inte välkomna
Vi är ännu rätt ovana att se tiggare på gatorna även om det förekommit så sent som för bara en knapp mansålder sen. Jag minns faktiskt tiggare från barnaåren efter kriget – om än ganska få – medan gårdfarihandlare och knivslipare var vanligare i vår nybyggda Stockholmsförort. Inte så långt hemifrån fanns också ett, som vi då kallade det, zigenarläger. Romerna var då inte välkomna någonstans och dessutom hade kriget tvingat många på flykt.

Medborgargardisten på Kungsholmen kan inte ursäktas, ty hans eller hennes planer är olagliga, främlignsfientliga och diskriminerande. Varken mer eller mindre.

EU är kittet
Den som idag vill stänga våra gränser och fjärma oss från EU bör väga det mot det faktum att den Kol- och stålunion som syftade till att förhindra krig i Europa, och som utvecklats till dagens EU, lyckats med sitt uppdrag. Inget land med medlemskap i EU har inlett krigshandlingar mot varandra.

En sådan långsiktig, fredsbevarande gemenskap måste byggas på hållbara och praktiskt tillämpbara principer som medlemsländerna vill utveckla och försvara tillsammans. Kittet idag är fri rörlighet för människor, varor och tjänster och kapital.

Det betyder med självklar nödvändighet att vi i vår omedelbara närhet i vardagen har många fler synliga som lyckats, är rika och välutbildade samtidigt som vi har många fler synliga som är sämre lottade, drababde av fattigdom, arbetslöshet – och som diskrimineras p g a sitt ursprung.

Inga belägg för kriminalitet
När det gäller tiggarna finns inga redovisade belägg som styrker att dessa i någon mätbar omfattning skulle vara kriminella ligors offer. Det är idag att rätt billigt att resa till Sverige från exempelvis Rumäneien. Och det gemnensamma ansvar som EU-medlemsländerna har att ta för sina utsatta medborgare har också Rumänien, vilket Sverige i dirketkontakter med Rumänien påtalat (!).

Var och en av oss, ung och gammal, oavsett ursprung – alla har vi olika problem och behov och alla har vi våra förhoppningar och visioner om ett tryggt och innehållsrikt liv. Erfarneten visar att vägen framåt bygger på rättsstaternas öppna gränser, alla människors lika värde och ordning och reda i statens finanser med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.

Har råd att hjälpa de fattigaste
Det var inte bättre förr. Vi lever i nutidens förutsättningar och det är utifrån dessa vi ska bygga vår framtid. Skattepolitik och ideologi får aldrig bli ett nollsummespel mellan olika skattebaser och transfereringar. Vi har råd – vi ska oss ta råd – att fokusera och hjälpa dem som är allra mest utsatta bland de fattiga – det gäller allt från våra egna s k fattigpensionärer till tiggare – oavsett ursprung – på gator och torg. Medborgargardister göre sig icke besvär.
Artikeln publicerad den 28/8 i tidn Kristdemokraten