Idag tvingas vi – åter igen – läsa om en 92-årig kvinna som glömts bort. Denna gång av Högdalens hemtjänst i Stockholm vars verksamhetschef meddelar att 92-åringen inte öppnade dörren när hemstjänsten ringde på. Den gamla damen hade ramlat och blev liggande i två dygn – skadad och uttorkad.

Enligt gårdagens DN-ledare låter vissa kommunledningar tjänstemännen anställa nyanlända på ett år i syftet att få in dem i den statligt finansierade a-kassan och därmed spara pengar åt kommunen. Det handlar om den s k Sigtunamodellen. Den är varken i invandrapolitikens anda eller i linje med Migrationsverkets målsättning. Jag tycker det är ett uttryck för en kommunal, pekuniär vinstmaximering som mest liknar kommunal skatteplanering.

Detta är två exempel på att rättssäker förvaltning ska bygga på självständiga och ansvarstagande förvaltningar (förvaltningschefer) som verkar inom ramen för de regelverk som politikerna fastställer. Politiker ska inte gå in och påverka enskilda ärenden. Det betyder dock inte att kommunpolitiker likgiltigt ska låta onödiga misstag och kreativa lagtolkningar passera opåkallat.

För ansvarsfull politisk ledning krävs självklart tydliga regler och kvalitetsuppföljning. Utöver det krävs det ett uthålligt politiskt ledarskap som signalerar engagemang för fastställda kort- och långsiktiga mål. Hjärtskärande fall med äldre som inte kommer in på äldreboende kan sällan skyllas på chefstjänstemännen. De följer det regelverk politikerna fastställt. Det vore rättsosäkert om gamla som skriker högt kunde påverka fördelninen av äldreomsorgsplatser. Men hur ofta hör vi en kommunpolitiker försvara det regelverk som han eller hon fastställt. Det är bra att KD nu går till val på att alla som fyllt 85 år och som vill ska få plats på äldreboende. Det befriar oss från ett antal överklaganden i den gruppen. Kommunpolitikerna kan då istället koncentrera sig på att skapa adekvata regler där det fortfarande brister.

När det gäller Sigtunamodellen har jag inte hört någon kommunpolitker offentligt problematiserat företeelsen där den tillämpas. Det påstås att vissa stockholmspolitiker sneglar på den modellen.

Det finns kommunpolitiker som behöver återta initiativet och ompröva sitt professionella förhållningssätt till sina förvaltningschefer. Ordning och reda i kommunens praktiska verksamhet är också en valfråga. Vi behöver helt enkelt fler målmedvetna kommunpolitiker. Det är bara svaga kommunpolitker som skyller på förvaltningsledningarna istället för att styra upp.