Många opinoionsbildare slår ryggmärgsmässigt fast att Fredrik Reinfeldts spelar SD i händerna med sitt uttalande: ”Det kommer att kosta pengar, vi kommer inte ha råd med så mycket annat men det är verkligen människor som flyr för sina liv.”

Visst, SD kommer att sätta kostnaderna för flyktingmottagning mot vår välfärd. Visst, SD kommer att krydda sin avsky för invandrare med förmenta kulturkrockar som sägs urvattna vår svenska vardag. Men dessa statsvetare och krönikörer har fel, de underskattar väljarna.

Reinfeldt nämnde inte Migrationsverkets kostnadsprognos; 48 miljarder kronor. Det kunde han gjort. Reinfeldt hade stärkt sin position ytterligare om han också hänvisat till den ansvariga myndighetens kostnadsprognos.

Prognosen bygger på trycket från umbäranden, våld och krig som drabbar människor runt om i världen. På agendan står nu IS särskilt högt; de ger minoriterna ett val: konvertera eller dö. Deras religiösa tolkningar och tvångsmedel kastar de drabbade tillbaka till 1400-talet. Det råder inga tvivel om att IS-målet är en med medeltida tolkningar skapad muslim-teokratisk diktatur.

Reinfeldts uttalande riskerar förvisso att ge SD en tillfällig opinionsfamgång. Men den ska bemötas med pedagogiskt försvar för våra demokratiska grundprinciper och vårt ansvar att agera själva och i det internationella samfundet. Partiledare som bottnar i sin ideologi kan nu – utan att förlora sin partipolitiska profil – ge Statsministern sitt uttalade stöd. Han har nu satt ned foten för religionsfrihet och humanistisk människosyn mot Sverigedemokraterna. Det manar till efterföljd. Tar vi inte denna debatt nu – i rädslan för att SD behåller eller ökar sin representation i riksdagen den 14 september – ägnar vi oss åt valstrategisk röstmaximering på lösa grunder.

Tecken på SDs tillbakagång finns. SD lyckas idag inte besätta sina platser i flera kommuner, Svenskarnas Parti utmanar SD på riskplanet. Det handlar om partisplittring som vi känner igen från tokvänstern. Det finns ingen uthållig och konsekvent opinionsbildning i extremhögern vare sig i eller utanför parlamentet. Trots det måste SD bekämpas aktivt här och nu. Krossa SDs underdogstrategi. Deras reformkrav ska bemötas sakligt – inte avfärdas.

Låt oss inte underskatta väljarna. Nu är det dags för de Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund att lika kompromisslöst som Fredrik Reinfeldt uppmana svenska folket att öppna sina hjärtan och ta emot människor som flyr för sina liv. Utan att mörka att det kommer att kosta!

Ulf Lönnbeg
Kristdemokrataisk riksdagskadidat i Stockholms stad