Äldrepolitik ska vara mer än äldreomsorg – för den politiken har jag 7 prioriterade punkter.
Ett av mina förslag är LIKA SKATTEUTTAG PÅ LÖN OCH PÅ PENSION. Nu finns kraftigt ökat stöd i KDs medlemsled för att skatteskillnaden ska tas bort i ett steg.

Sofia Damm och Alf Svensson tar skriver om just det i artikeln
KD vill utjämna skatteskillnaderna

Leif Hallberg, Sune Olofson och Kjell-Erik Selin lyfter mitt förslag i artikeln
Glöm inte äldrefrågorna, KD!

KDs Seniorförbund i Stockholms stad och lön stöder mitt förslag