Tidigt i våras när jag fick förtroendet att bli riksdagskandidat för Kristdemokraterna presenterade jag mina fokusområden: företagsamhet, generationsgemenskap (=Äldrepolitik mer än äldreomsorg) och kultur.

Den nya äldrepolitiken sammanfattar jag sedan i våras i 7 punkter. Roligt att det redan tagit fäste.

> 1.  Lika skatt på pension och lön
För detta har jag stort stöd av experter, pensionärsorganisationer
och Skattebetalarnas förening. Mitt finansieringsförslag
1. höjd skatt på alkohol
2. höjd skatt på tobak – med skatt på snus och cigaretter
3. Öronmärkt avkastningskrav från spel och dobbel
Frågan utvecklar jag i artikeln
Åldersdiskriminerande pensionärsskatt
> 2.  Studiestöd till och med 61 år
> 3.  Ingen reavinstbeskattning för äldre
För detta har jag stort stöd av experter, Folksams välfärdsanalytiker,
pensionärsorganisationer och bostadsägarna.
Frågan utvecklar jag i artikeln
Ingen flyttskatt för 65+
> 4.  Inrätta en Äldreombudsman/Rättssäkrare GODA MÄN
> 5.  IT- och datastöd i hemmet
> 6.  Äldreboende utan biståndsprövning för den som vill och som fyllt 80 år
I Almedalen anslöt sig KDs partiledning till mitt förslag (fr o m 85år)
> 7.  Bemanning på demensboenden enligt nationell bemanningsnorm
    
För detta har jag stöd av forskning på Äldrecentrum,
pensionärsorganisationer och åtskillga som kontaktat mig
Frågan utvecklar jag i artikeln
Gärna robot men först 1,1 vårdpersonal