I tidningen Dagen idag skriver Alf Svensson, Rolf Åbjörnsson, Leif Hallberg, Tuve Skånberg och Sune Olofson under rubriken Aldrig mer eller Alltid igen? att det är orimligt att lagligt kunna resa utomlands för att utföra massakrer. De skriver ”Ny lagstiftning som förbjuder detta i EU:s länder och andra demokratier bör snabbt kunna tas fram om viljan finns.” Det håller jag med om och vill i sammanhanget fästa uppmärksamheten på att vår västerländska syn religionsfrihet och övriga mänskliga fri- och rättigheter, som FN stadfäster dem, inte helt överensstämmer med ”asiatiska” ingångsväden.

Jag vill påminna om (återfinns i min kommentar på samma länk som ovan) att i UNESCO:s Common Framework for the 21:st Century finns skrivningar som undergräver FNs starka fokus på individens rättigheter i de allmänna förklaringarna om mänskliga rättigheter. Något som i praktiken förskjuter balansen mellan individens rättigheter gentemot staten och statens rättigheter gentemot individen.

Religionsfrihet står visserligen inte överst på vår politiska agenda men jag hävdar att vi måste nu bereda oss på att mer aktivt, självständigt och med större intellektuell hederlighet försvara vår sekulära rättsstats värderingar som vilar på kristna traditioner. Det är en uppgift för många i flera politiska partier.