Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska
intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur
som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig mark-
nadsekonomi och uthållig välfärd.
Sändlistan används enbart för detta brev och lämnas inte ut.
Vill du inte ha brevet – tala om det i svar på detta mail.
______________________________________________________________

201304   Ulf Lönnberg:Politiker som betraktar 65-plussare som ett homogent kollektiv kommer att ratas av allt fler sammhällsorienterade seniorer.
Åldersdiversitet kräver ny seniorpolitik

  Leif Hallberg, Hedersordf i ESU (Europeiska Senior-
unionen) och sakkunnig i EU-projektet AGE:  I Europa tenderar vi att förknippa barnfattigdom med
nöden i utvecklingsländerna. Det är en felaktig föreställning.
 Europas barnfattigdom en tidsinställd bomb______________________________________________________________

1     Allt fler äldre arbetar
2     Entreprenörskapsformus SKUGGSKATTEUTREDNING

3     Vuxnas färdigheter

4     Magnus Henrekson: ”Delar av borgerligheten missförstår
marknadsekonomi”

5     Datorspelande en skjuts för engelskan
6     Contemporary Art from Japan part II

_____________________________________________________________

1     Allt fler äldre arbetar
Allt fler fortsätter att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Bland våra EU-grannar är det bara Storbritannien som överträffar den utvecklingen. Mellan 2005 och 2013 ökade sysselsättningen i Sverige med 76 100 personer i åldersgruppen 65-74 år. Läs vidare2     Entreprenörskapsformus SKUGGSKATTEUTREDNING
Granskning av Företagsskattekommitténs slutbetänkande. – För att Sverige även i framtiden ska förbli ett rikt land är det — önskvärt att Sverige underhåller och förnyar sitt entreprenörskapskapital. En viktig del av entreprenörskapets förutsättningar bestäms av skattesystemet. Läs vidare

3     Vuxnas färdigheter
Undersökning (PIAAC) om vuxnas (16-65år) kunskap i att läsa, räkna och lösa problem med hjälp av informationsteknologi. Även om Sverige står sig väl i internationell jämförelse ligger mer än var 4:e vuxen person i Sverige under kunskapsnivå 1 på skalan för problemlösningsförmåga, inklusive de som av olika skäl inte har genomfört datorövningarna (2013).
Läs mer

Sammanställning om Vuxnas Lärande i Norden finns på norvux.net, enl den gäller för Sverige: ”Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt rättvis fördelning.”

4     Magnus Henrekson: ”Delar av borgerligheten missförstår
marknadsekonomi”

– Det jag inte begriper är hur borgerligheten har kunnat ge vänstern det här öppna målet. Borgerliga väljare tycker att fria marknader är något gott. Hur kan man sjabbla bort skolmarknaden på det här sättet? (intervju i Neo)
Läs vidare


5     Datorspelande en skjuts för engelskan

Studien bekräftar det som många föräldrar och lärare redan tyckt sig kunnat se: de ungdomar som spelar mycket interaktiva engelska datorspel får ett försteg vad gäller det engelska ordförrådet framför de som inte spelar, eller bara spelar lite.  Läs vidare 6     Contemporary Art from Japan part II

Vernissage 6 sept – utbyte mellan Japan och Södertälje vartannat år i Carl Fredrik Liljevalchs hem, Saltskog Gård.
xxxxx