Den ökade sysselsättningen syns tydligt både bland de som är anställda och de som är egna företagare. Likaså ser man uppgången både bland män och kvinnor. Bland männen rör det sig om 80 procent fler sysselsatta mellan 2005 och 2013 och bland kvinnorna hela 150 procent. Läs vidare Ekonomifakta idag