Ulf Lönnberg om
Sverige behöver en levande litteraturkanon
Det är allmänt omvittnat hur invandrare förvånas över svenskars grunda kun-
skaper om sitt lands litteratur- och kulturarv. Det skapar onödig vilsenhet i
livets möten, både för oss själva och våra invandrare.

Krönika av Leif Halberg, Hedersordf i ESU (Europeiska Seniorunionen) och
sakkunnig i EU-projektet AGE
______________________________________________________________

1     Varumärket Sverige stärker småföretagens export
2     Varannan har ett yrke som är obsulet om 20 år
3     Entreprenörskap och jantelag
4     Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck
5     ”Bygg en kunskapscivilisation”
6     Helenas projekt gör konstverk av stadens skamfläckar
7     GÅ OCH SE: 11 konsthanverkare från Norden på Liljevalchs

_____________________________________________________________

1     Varumärket Sverige stärker småföretagens export

Antalet små och medelstora svenska företag med export till tillväxtländer
har aldrig varit så stort som 2013. Ökningen var 4 procent från 2012, vilket
innebär att 5 119 små och medelstora företag exporterade till de ofta mer
svårtillgängliga tillväxtmarknaderna. Läs mer

2     Varannan har ett yrke som är obsolet om 20 år
Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk omvälvning. Orsaken är en
våg av dator- och robotsystem som ersätter många jobb som bara männi-
skor kunnat utföra. En detaljerad granskning av arbetsmomenten många
yrken tillämpat på den svenska arbetsmarknaden visar att mer än vartannat
arbete kan automatiseras. Bland dessa finns också allt fler kvalificerade
tjänstemannayrken. Länk till rapporten och tidningsartikel i ämnet

3     Entreprenörskap och jantelag

Sverige toppar ligan på upplevda affärsmöjligheter. Hela 66% säger sig se
goda affärsmöjligheter för att starta ett företag i sitt närområde. Men bara
37% svarar att de har den nödvändiga förmågan och utbildningen som krävs
för att starta företag. I USA har invånarna högre upplevd förmåga att starta
företag än vad de har idéer och identifierade affärsmöjligheter. Jantelagen
och vår bruksmentalitet och att skolan erbjuder mindre förberedelse för att
starta eget företag jämfört med andra länder, nämns som orsaker som på-
verkar attityder och förväntningar. Läs mer

4     Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck
Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap vid Högskolan
Väst, konstaterar att skrivandet fortsätter att dominerar undervisningen i
den svenska skolan. Det finns ingen gemensam grund för att jobba med
olika uttryck. Hon konstaterar också att traditionell skrivpedagogik kan
hindra utvecklingen av digitala och multimediala texter. Men när digitala
verktygkolan behöver  används kan de vidga och utmana det traditionella
synsättet. Läs mer

5     ”Bygg en kunskapscivilisation”
Vi behöver en förnyad anda av passion och respekt för kunskap. Inte minst
för erfarenhetsbaserade, personligt förvärvade förmågor, såsom att kunna
tala ett språk, analysera ett problem, undersöka en patient eller bedöma
en text. Maskiner kan ersätta mekaniskt kroppsligt arbete och informations-
teknik kan ersätta mekaniskt intellektuellt arbete. Men arbete som bygger
på verklig mänsklig kunskap har framtiden för sig.

Läs Charlotta Levay´s artike

6     Helenas projekt gör konstverk av stadens skamfläckar
Laglig graffiti i Lindesberg
– Jag är full av beundran över den öppenhet, bemötande och hjälp jag har
fått från fastighetsägarna, Stadsarkitektkontoret, Kultur- och Fritidsnämn-
den samt kommunens enhet Näringsliv och Utveckling för att nå mitt mål,
kommenterar Helena Nilsson. Läs mer

7     GÅ OCH SE/DELTA: Utstäningen Cykel 19 juni till 5 oktober 2014
Cykelfilmfestival, Cykelotta och Cykelköket är en del av de program du kan
ta del av under sommarens stora utställning Cykel. Här finns något både för
den som precis lärt sig cykla eller du som kan allt om girot, navkapslar…
Läs mer
xxx