Enligt SvT:s Almedalspanel i morse kommer Sverigedemokraterna ikväll lova att ta bort skattegapet så att skatt på pension inte förblir högre än skatt på lön.

   Sverigdemokraternas pensionsskattelöfte är en trojansk häst. SD är utestängda från inflytande även efter valet 2014 oavsett valutgång. De övriga partiernas överenskommelse innebär att största blocket bildar regering, det blir en minorites- eller kanske majoritetsregering.

   För sin fortsatta främlingsfientliga politik ber SD om pensionärers röster på ett löfte de inte kan infria. Det vet de. Deras mål är att med Riksdagen som arena skapa ett samhällsklimat som underblåser rädsla för det som kan uppfattas som främmande och där människors olika värde graderas utifrån fördomsfulla kriterier.

   SDs reformfinansieringar går alltid ut på en sak: Stoppa invandringen.

   Men varken rättvis välfärd eller hållbar tillväxt kan byggas på stoppad invandring. Utan invandring stannar Sverige.

   Faktum är att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat och haft samma inkomst. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor. Det är också viktigt att framhålla att skatten på pension har varit högre än skatten på lön ända sedan 2007. Så ska vi inte ha det.

   Högre skatt på pensioner strider mot medborgarnas skatterättsmedvetande och skadar legitimiteten för en tillväxtfrämjande skattepolitik över tid. En granskning av jämförbara länder visar att Sverige är det enda land som beskattar pension högre än lön. Väljarna står den 14 september inför ett generationsrelaterat rättviseval.

   Att sänka skatten på pension till samma nivå som på lön skulle påverka den offentliga sektorns skatteintäkter med en halv procentenhet. Det handlar förvisso om mycket pengar; ca 8 miljarder kr enligt beräkningar som Skattebetalarnas förening låtit göra.

   De åtta miljarderna vill jag finansiera på följande sätt:

1. Höjd skatt på tobak (med lika skatteuttag på cigaretter och snus)
2. Höjd skatt på alkohol
3. Öronmärkt avkastningsandel från Svenska Spel.

   En pensionsskattelättnad måste få kosta. Skatteuttag med folkhälsoförtecken och med udden riktad mot arbetsfria intäkter från spel&double har relevant bäring.

   Regeringen har med Kristdemokrtaternas målmedvetna strävan sänkt skatten för pensionärerna fem gånger sedan 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder kr. En pensionär med 12.500 kr/månad har totalt fått 8800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Nu återstår att en gång för alla ta steget fullt ut för lika skatt på pension och lön.