Företagare som driver enskild firma, handels- eller kommanditbolag kan välja mellan 1, 14 och 30 dagar. Självklart ska företagarna smidigt kunna ändra försäkringen även senare i karriären. En företagare väljer och ändrar nivån på sitt försäkringsskydd beroende på vilka lokaler, vilken utrustning och vertyg och vilka olika ansvarsåtaganden som är relevanta i verksamhetens olika skeden.

När det gäller företagarens offentliga sjukförsäkring kan den inte ändras fr o m den dag han eller hon fyllt 55 år.

Det vill inte socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) rucka på – i sitt interpellationssvar i Riksdagen avslöjade han sin misstänksamma syn på enskilda företagare: ”Regeln har sin grund i att det har ansetts erforderligt med en spärr för att förhindra spekulation från den försäkrades sida eller ett obehörigt utnyttjande av försäkringen.”

Idag behövs ett flexiblare och mer idividanpassat system. Jag föreslår att de som driver enskild firma, handels- eller kommanditbolag ska kunna ändra antalet karensdagar, mot relevanta premiehöjningar, efter 55-årsdagen. Företagare – om några – har kunskap och vana att kalkyrera risker mot egna kostnader. 55-års-gränsen är ännu ett exempel på hur regelverk och attiyder släpar efter i en tid när människor är friska och arbetar allt högre upp i åldrarna. Staten ska på alla sätt främja äldres vilja och förmåga att arbeta längre – till gagn för individens livskvalitet och allas vår välfärd.