Haninge kommun skriver i ”Våra nya pensionärer” 2/2014 (annonsbilaga utgiven av European Media Partner) att kundundersökningar är ryggraden i äldreomsorgen och att  de som deltagit i kundundersökningarna alltid får information om vad kommunen tagit till sig och vad som kommer att hända. Det är bra (och självklart). Mer intressant dock hur man praktiskt strävar efter att ge innehåll åt mottot: Rätt beslut – till rätt person – i rätt tid.  Kommunen eftersträvar rättssäker biståndsbedömning genom att biståndshandläggarna inte har någon egen budget. – Man ska inte vara begränsad som biståndshandläggare utan bara tänka på vad pensionärerna behöver, säger Haninge kommuns förvaltningschef Ewa Kardell. Det kan tjäna som inspiration för fördjupad principdiskussion och löpande vidareutveckling på många håll i Sverige, tycker jag.