Jag vet inte mer om detta ärende än vad den drabbade skriver i sin debattartikel. Men jag är övertygad om att det brister i den kommunala ledningsfunktionen och i entreprenörföretagets kvalitets- och verksamhetsplaner
skakande läsning. Sjukhusrapporten för skribentens mamma visar på brister i äldrevården.

Till debattartikeln

http://vlt.se/asikt/debatt/1.2534159-ingen-tar-ansvar-for-vanvarden-av-mamma