Gunbritt Parsmo  Gunbritt Lindén Parsmo

Brukare.

Flera insändare har påpekat att ordet ”brukare” brukas på fel sätt. 
Personer som har kommuners stöd kallas brukare. Hur har ordet uppkommit? Det är äldre ord för arrendator. Varför fortsätter ordet att användas när det inte beskriver människan som mottagare av kommunens service – alltså kund.

Biståndsbedömare.
Nästa kommunord som behöver förändras. Bistånd ges till tredje världens fattiga och bedömare önskar jag vara själv i möjligaste mån av mina egna livsbehov. Kommunens uppgift är att vara vägledare. Som sådan förstår man att det är en komplicerad roll att ta del av den sjukes problem och samtidigt samverka med kommunproblemen. Men respekten skulle säkert bli större för varandra i det mänskliga mötet, som bör innebära samtal för att delge varandra den enes behovsfrågor och den andres svar om möjligheter. Människan måste alltid gå före insatserna. Och därför är orden så viktiga. Vägledare är mjukare ord än bedömare.

Boende.

Tidigare under livet bor jag i mitt hem. Men på äldre dar när jag betalar för rum och omsorg bor jag i särskilt boende. Det är respektlöst att äldre inte har sitt ”hem.”

Pensionär.
Ingen äldre tar till sig det namnet som sin identitet. Pensionär betyder bidragstagare. Äldre uppbär äldrelön, som naturligtvis ska beskattas efter lön och inga andra regler. Men ingen kallar sig löntagare, varför ska Seniorer ha namnet ”pensionär”?

Att förnedra äldre människor med begrepp, som inte ens är mänskliga visar på att vi fortfarande inte tagit till oss den värdighetsgaranti, som ska bidra till att ge den enskilde bättre förutsättningar för ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Tillsammans framåt mot ett äldrevänligt samhälle både i ord och gärning !

Gunbritt Lindèn Parsmo, Nora
Senior