Mätningar visar att Sverige är ett av de bästa länderna att åldras i. Undersökningar visar att av dem som bor på äldreboenden är en stor majoritet nödja eller mycket nöjda. En stor majoritet av anhöriga till de som bor på äldreboenden är också nödja eller mycket nöjda. De som är missnöjda finns företrädelsevis bland de som inte har egen direkt eller indirekt erfarenhet av våra äldreboenden – de som som fått bilden satt av massmedia. (Det borde inspirera politiker och versamhetschefer att vidareutveckla förbättringsprogram mot de relativt få misstag och brister som ändå uppstår – ty för det drabbade offret har lidandet ingen koppling till hur många andra som drabbas…)

Undersökningar visar också att de som arbetar inom äldreomsorgen och som sökt sig till privata eller idella aktörer gjort det för att de är intresserade av den profil och männiksosyn som dessa utförare uttrycker i sina affärsidéer.

Men ungdomar som ska välja utbildningslinje skyr äldreomsorgen.De kallar utbildningslinjen för ”bajsprogrammet”. De har fått bilden av sina framtida arbetsplatser satt av massmedia och vuxna utan egentlig kunskap om vad arbetet innebär praktiskt och vad det rent mänskligt kommer att ge de äldre och de själva när de är färdigutbildade.

Här har berörda fackliga organisationer och SKL liksom berörda branschförbund inom Svenskt näringsliv en utmaning som bara de själva kan anta. Det handlar om verklighetsbaserad opinonsbildning bortom de politiska partiernas ideologiska försvarslinjer. Börja med att läsa Merete Mazzarellas understreckare i dagens SvD Blöjorna vägde tungt i drevet mot Carema