ULF LÖNNBERGS NYHETSBREV 7 JUNI 2014
Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska
intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur
som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig mark-
nadsekonomi och uthållig välfärd.
Sändlistan används enbart för detta brev och lämnas inte ut.
Vill du inte ha brevet – tala om det i svar på detta mail.
______________________________________________________________

201304
Ulf Lönnberg om
Gärna robot men först 1,1 personal
Dags för bemanningsnorm i demensvården: Det behövs minst 1,1 vårdbitr/
sjuksköterska
per vårdbehövande i demensboende och det ska aldrig vara
färre personal än 3 på dagtid

Nu är det ny mandatperiod i EU, bra anledning till att ta med en EU-krönika.
Leif Halberg, Hedersordf i ESU (Europeiska Seniorunionen) och sakkunnig i
EU-projektet AGE, är nu EU-krönikör i mina nyhetsbrev.

______________________________________________________________

1     Allt fler kommuner vill ha av bonus av företagen
2     Skärpt straff mot systematiska fakturabedrägerier
3     Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

4     Så experimenterar San Francisco med minilägenheter
5     Åldersdiskriminering mer ”normaliserad”
6     Allemansrätt för kultur kan bli verklighet

7     GÅ OCH SE: 11 konsthanverkare från Norden
Öppnar 26 juni

_____________________________________________________________1     Allt fler kommuner vill ha av bonus av företagen
Det kallas ”förvaltningsavgift” eller ”avtalsadministrationsavgift”. Men bakom
orden döljer sig krav på att företag som levererar varor eller tjänster till en
kommun ska betala en provision. -Att — kräva rena pengar av dem som gör
affärer med en kommun är provocerande för många och visar än en gång på
bristande förståelse inom olika förvaltningar för hur företagandet går till, säger
Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv. Läs mer

2     Skärpt straff mot systematiska fakturabedrägerier

Ett fakturabedrägeri på 10 000 kronor kan vara förödande för ett litet företag,
denna kriminella verksamhet omsätter ca 1,2 miljarder kronor.-Det här kom-
mer att göra skillnad för småföretagen säger Elisabeth Thand Ringqvist
Läs mer

3     Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik
Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet
varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya
tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en
gränslös arbetsvardag, visar en avhandling i kulturgeografi från Stockholms
universitet. Resultatet är att vi arbetar mer än tidigare, men utan att få mer
betalt.  Läs mer

4     Så experimenterar San Francisco med minilägeneheter
Staden är ett välkänt exempel på hur en brist på bostäder kan hämma utveck-
lingen. År 2012 började San Francisco att öppna upp för små mikrolägenheter,
baserade på smarta lösningar, som även personer med lägre inkomster skulle
ha råd med. Köken omfattar till exempel mikrovågsugnar, kylskåp, frys och
köksplattor som är inbyggda i kökskabiner, en magnetiserad vägg där krydd-
burkar av metall kan förvaras och en inbyggd elektronisk kompost. Läs mer

5     Åldersdiskriminering mer ”normaliserad”
Det finns inte några bevis för att vi blir sämre på arbetet när vi börjar bli äldre:
-Även om vi förändras så finner vi strategier för att hantera det. Om syn eller
hörsel förändras så löser jag kanske uppgiften på ett annat sätt. Det finns
ingen forskning som slår fast att de här förändringarna ytterst leder till sämre
– eller annan – arbetsprestation, säger Krekula vid Karlstads universitet.
Läs mer

6     Allemansrätt för kultur kan bli verklighet
Hur kan upphovsrätten till konstverk, musik eller andra kulturella uttryck om-
hjärdertas på ett bra sätt – samtidigt som allmänheten får en rimlig tillgång?
En ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att
det finns rättsliga möjligheter till en kulturell allmänning som tar hänsyn till
de olika sidorna. Läs mer

7     GÅ OCH SE: 11 konsthanverkare från Norden Öppnar 26 juni
I Liljevalchs tradition ligger det att introducera nytt konsthantverk och genom
sommarens utställning Attention: Craft fortsätter vi denna tradition.Elva utstäl-
lare visar på konsthantverkets utvidgade fält – det vill säga att gränsen
mellan konst och konsthantverk i dag är upplöst. Konstnärerna är Karin Bengt
son, Linus Ersson, Silje Figenschou Thoresen, Hanne Friis, Mia E Göransson,
Linda Karlsson, Simon Klenell, Torbjørn Kvasbø, Erlend Leirdal, Anders Ljung-
berg och Märit Runsten. Till Liljevalchs
XXXXX