Det krävs 1,1 vårdbiträde/sjuksköterska per boende i särskilt boende för demnssjuka och det ska aldrig vara färre än tre personal på dagtid.
Jag stöder mig på Stiftelsen Älderescentrums studier som anger denna bemanningsnorm för att dessa särskilda boenden ska uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer.
Läs min artikel
Gärna robot men först 1,1 vårdpersonal