SMER – Statens medicinsk-etiska råd – har påbörjat ett nytt projekt som ska behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Länk till SMER Det är ett projekt som jag välkomnar.

-Jag anser att vi måste vara mycket varsamma när vi tar in ny teknik som i sin tillämpning är så närgången med mekanisk fysisk kontakt. Men tekniken har underlättat, ökat effektiviteten och i vissa stycken helt klart ökat säkerhet och trygghet, som larmsystem för att bara ta ett exempel.

Det är nu några år sedan jag första gången såg en ”katt-attrapp” som komplement i demensvården – den höll sin kroppsvärme och spann efter ett vist antal smekningar över ryggen. Min svårt dementa mor kom aldrig att använda en sådan – det hade nog varit svårt att ta in för mig som närmsta anhörig.

KOMPLEMENT
Läkare har dock förklarat för mig att för vissa dementa kan dock sådana attrapper (liksom självklart levande djur) vara ett adekvat och välgörande komplement. Både läkare och verksamhetschefer, som jag frågat, svarar entydigt att det i dessa fall handlar om komplement – alltså inte tekniska hjälpmedel som ska ersätta personal. Just på den punkten måste vi vara synnerligen vaksamma. Jag vill också kraftigt framhålla att vi har goda skäl att vara utvecklingsbejakande inför ny teknik i allmänhet och även inför ökad teknik inom vår- och omsorg. Det avlastar från tunga lyft, verka olycksförebyggande funktioner mm.

NORM FÖR BEMANNING
Just på demensboenden aktualiserar teknik-attrapper o likn behovet av att inte tappa fokus på personalens mänskliga omsorg. Jag återupptar mitt förslag om minsta tillåtna bemanning på demensboende med 1,1 sjuksköterska/vårdbiträde per boende och aldrig färre än tre personal. Socialstyrelsen tvekar och politiker vill inte ha denna (kostsamma) norm. ”Risken är att normen blir både golv och tak”, är ett vanligt argument för undflyende. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm har låtit utreda frågan och slagit fast att det visst går att sakligt motivera en sådan bemanningsnorm.

Äldrecentrums bemanningsnorm finns numera med i mitt personvalsprogram om äldrepolitik.

Detta är bl a ett skäl till att jag personvalskampanjar till Riskdagen i höst. Jag ber de som bor i Stockholms stad att ge mig sitt förtroende och kryssa mig på plats nr 17 på KDs Riksdagslista.