Ta bort flyttskatten för 65+

Denna artikel publicerades idag i tidningen Kristdemokraten nr 20/2014
flttsk65+

Att fastighetsskatten på Kristdemokraternas initiativ togs bort 2008 och ersattes med en mer stabil fastighetsavgift var helt nödvändigt. Vi behöver, som Nils-Erik Emme skriver i Kristdemokraten nr 18, förutsägbara skatteuttag och uthålliga skattebaser. Han skriver att de flesta av oss berörs av reavinstskatten när vi byter bostad men säger inget om de problem som uppstår trots att man kan ”överföra reavinsten i ny räkning och därigenom skjuta på själva inbetalningen av skatten”.

Samtidigt som fastighetsskatten slopades höjdes reavinstbeskattning vilket olyckligtvis drastiskt hindrade rörligheten på bostadsmarknaden. Bostadsbehoven skiftar ju i livets olika skeden men äldre som vill krympa sitt boende och skaffa adekvata planlösningar blir kvar i stora villor och bostadsrätter p g a den höga reavinstbeskattningen. Det försvårar i sin tur för de unga som bildat egen familj att få ett rymligt boende.

Dessutom kommer bostadsbrist att råda många år framåt p g a det byggts för lite. Därför är det viktigt att främja fler och mer omfattande flyttkedjor.

Jag förslår en solnedgångslagstiftning med 10 års löptid (lagen omprövas om 10 år) som tar bort reavinstskatten, den s k flyttskatten, för personer som fyllt 65 år och som ägt sin bostad i 10 år. Reavinsten på försäljning av villor och bostadsrätter ger staten totalt drygt 17,6 milj kr/år, varav 3,8 milj kr kommer från gruppen 65-74 år som säljer sin bostad och 3 milj kr från gruppen 74 och äldre. (Bara i Stor-Stockholm har 70 000 bostadsägare under en femårsperiod avstått från att flytta p g a flyttskatten.)

Vår uthålliga välfärd bygger bl a på vår urgamla rätt att oss själva beskatta. Moderaterna och Socialdemokraterna underskattar väljarna med populistiska skatteutspel som endast på marginalen skiljer sig från varandra. Omsorg om skattefinanserna kan inte reduceras till skatteskalors nominella delmängder utan koppling till politikens innehåll. Ideologiska kraftmätningar som leder framåt mot morgondagens politiska visioner betingar alltid långsiktiga intäkts- och utgiftsmässiga budgetprioriteringar. Nils-Erik Emmes är ett viktigt skattepolitiskt perspektiv på spåren.
XXX

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s