Vårdförbundets kongress har tagit ställning till vad förbundet ska tycka i frågan om vinst i vården. Det blev ja – med några förbehåll:
”Okej, så länge överskottspengarna i första hand kommer patienter och medarbetare till godo. — Kongressen sa nej till ett förslag som handlade om att Vårdförbundet ska jobba för att riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården förbjuds. Kongressen ville inte heller formulera något fullständigt krav på att eventuella vinster i vårdföretag ska återinvesteras.”, står det på Vårdförbundets hemsida.

Vårdförbundet banar därmed vägen för en mer nyanserad debatt som bättre ger uttryck för facklig och politisk samhällsanalys.

Allt fler av dagens och morgondagens fackliga organisationer går allt mindre partiers ärenden. Det är bra. Det betyder att partierna till vänster inte kan gå genvägen över fyrkantiga förbud – lika lite som Allians kan blunda för osund kortisiktighet och kontraproduktiv vinstmaximering – och utöver det kommer båda sidor äntligen att tvingas fördjupa sin syn på de offentliga beställarnas kompetens.

Kongressbeslutet blev
att vinster i välfärden ”i första hand” ska återinvesteras och satsas på utveckling av verksamheten, bättre löner och villkor, och annat som kommer medarbetarna till godo.

Vårdförbundets kongressbeslut vitaliserar och fördjupar vinst-i-vården-debatten inför valet – det är bra!