Det finns många svenska artister och konstnärer som är mer kända utomlands än här hemma. Många framgångsrika och även relativt små företag har större omsättning i andra länder än hemmavid i Sverige.  Idag tar vi för givet att få resa fritt få studera i andra länder, få köpa och sälja varor och tjänster över gränserna.

Det är lätt att glömma hur vi på några generationer gått från de trånga perspektivens villkor de öppna gränsernas normalitet. Tvånget att ha med sig inrikespass i Sverige avskaffades 1860. Fråga en av dagens pigga gammelfarfar eller gammelmormor, de kan berätta om hur deras föräldrar och far- och morföräldrar snällt fick söka tillstånd för rätt korta inrikesresor.

Idag är det första dagen att förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. En av de viktigaste frågorna är att ta ställning för fortsatt rörlighet. Vi behöver också ta ställning till hur vi ser på utsatta, hotade och förföljda människors möjlighet att söka sig en framtid i Europa. Står vi för ett öppet Europa ska vi också ha företrädare som arbetar för att EU-länderna gemensamt, praktiskt och rättssäkert tar sig an flyktingarnas behov på ett likvärdigt och värdigt sätt.

Nu är tiden inne att lägga grunden för ditt personliga EU-engagemang:
– Personkryssa gärna din EU-kandidat.
– Kolla din kandidats agerande i valrörelsen.
– Se till att du står på hans eller hennes sändlista så du kan följa din EU-politikers låtande och göranden.

Ta ställning.