Finansministerns uppmaning att lägga mindre tid på deklarationen är de nya moderaternas nya valstrategi. Svenska folkets urgamla och sunda rätt att sig själv beskatta gillar han inte längre.  Väljare som nagelfar Skatteverkets förtryckta skattekrav kan bli skattemedvetna, kritiska och besvärliga medborgare. 2006 var det tvärtom: då skulle det visa  sig att väljarnas insikter om höga och arbetshämmande skatter ledde till valseger. Att så skedde berodde på ett tydligt idépolitiskt samband mellan ett uttalat mål om arbetslinjen och praktiska skattereformer – fjärran från sossarnas löfte om att bara lunka på i gamla fotspår.

Klart att vi ska lägga ner tillräckligt med tid på våra deklarationer för hinna kolla om uppgifterna är korrekta och – inte minst – för att  se politikens privatekonomiska konsekvenser. Det är hela poängen med den urgamla rätten att få sig själv beskatta.

Borgs sorgerliga omsorg om sin skattepolitik vittnar om att det saknas fräscha skattevisioner –  han vill liksom bara lunka på i sina vanliga fotspår.
I brist på nya idéer kan han sluta ta ut högre skatt på pension än på lön, något som bara görs i  Sverige.