Den 6 april lade jag ut länk till den av PRO år 2009 beställda undersökningen av 18 länders skatt på pension i jämförelse med skatt på lön. Alla utom Sverige beskattar pension lägre än lön.

En uppdatering av samma undersökning av samma länder utom Australien och USA publicerades den 10 okt 2013. Resultatet är i stort sett det samma: I de jämförbara och undersökta länderna är skatt på pension lägre än skatt på lön.
Länk till den uppföljande rapporten

De undersökta länderna är
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike