Kulturdepartementet skriver att de inbetalade pensioner som inte formellt räknas som pensionsrätt ska omvandlas till nya förmåner. Det är även ett önskemål från regeringen att de som går i pension tidigt ska kunna göra en karriärsväxling. http://rod.se/regeringen-klar-med-scenkonstpensionerna/