Denna debattartikel är skriven av Seniorförbundaren Gunbritt Parsmo. Hon slår fast att om äldrepolitikens ansvar och prioriteringar måste vi själva berätta och påverka för att få en positiv äldresamhällssyn i vår tid. Seniorförbundets målgrupp i dag är 1,9 miljoner väljare över 65 år. (artikeln publicerad i tidningen Kristdemokraten nr 15/10 april 2014)

DEBATT. I Jerzy Einhorns bok Det är människor det handlar om belyses den mänskliga situation en i den ekonomiska nedgångens 1990-tal.

Kristdemokraternas seniorförbund uppstod som en äldrerörelse i början av 1990-talet, för att äldres egna röster skulle höras. Historien är mycket intressant. Dr Elias Bengtsson, överläkare på Roslagstulls sjukhus skrev 1992 angående Ädelreformen: ”Reformen blev vad vi fruktade. Akutsjukhusen sparkar ut oss. I hemmen ligger vi ensamma hänvisade till anhöriga. Manga saknar en hand att hålla i, en röst att tala med.”

Viktigt perspektiv. 
Ädelreform gav upphov till en äldrereform, där äldre människors perspektiv blev viktigt: att vara samhällsmentorer i äldrekunskap och livserfarenhet. Hur har det håIlit över tid? Äldreprocessens försämring togs inte som högkunskap i läkarutbildningen. Ämnet geriatrik fick racka med några veckor.

Antalet äldre ökar och för värkande äldrekroppar ges något piller, som verkat på yngre, manlig kropp. Äldre at allt fler av de vita tabletterna och blev allt tröttare. Den praktiska äldrelivsfrågan begrep ingen teoretisk doktor – att äldre har många behov. Multisjuka, som det kallas i dag.

Men behandlingssituationen är fortfarande av stuprörskonstruerad modell. Äldre personer har behov av förändring till helhetssyn i vården, men varför inte politiska partier och samhälle lyssnat till äldrerösterna är ofattbart. Seniorförbundets 20-åriga tillvaro måste få sätta sina spår. Vi är äldre men också så mycket mer. Vi är veteraner, som vet – er framtid, som är yngre – vi lever i er framtid.

Möjligheter. Och om detta måste vi själva berätta och påverka för att få en positiv äldresamhällssyn i vår tid. Seniorförbundets målgrupp i dag är 1,9 miljoner väljare över 65 år.

Vi ar fortfarande ett förbund av seniorer associerade till det Kristdemokratiska partiet, som behövs i ett mänskligt allt kallare och hårdare klimat.

Den syn på människan som kristdemokratin företräder är den kristna personalistiska människosynen, som inte får grumlas eller förblindas av 65 års ålder. Värdegrunden är A och O. Vår äldrerminister Maria Larsson har visat många framkomliga vägar och Seniorförbundet vill och borde ha möjligheterna att föra ut budskapet till verklighetens äldrefolk.

Alla äldre personer bör få individuellt stöd under hemrehabiliteringsformer för att kunna klara sina liv själva i större utsträckning. Hjälp till självhjälp är äldre människors naturliga behov för att förbli samhällsdelaktiga. Mottagande av hemtjänstens insatser är värdefulla när stödet till självhjälp inte räcker.

Äldre människors eget självförtroende måste stärkas. Vi har en uppgift med ansvar. Vi är äldrespråkrören. Samhällets viktiga valfrågor är: Hälso- och sjukvårdens möjligheter att bemöta och behandla äldrefolket. Att ge adekvat stöd och hjälp till den som vårdar anhöriga eller annan vårdgivare i hemmet.

Pensions- och skattefrågorna kommer också högt upp.

Hinder. Seniorförbundet gör upp verksamhetsplaner – handlingsplaner, som inspirerar till handlingskraft, men för med sig ekonomiska konsekvenser. Seniorförbundet vet att det saknas ekonomi för genomförande av detta, både på riks- och lokalplan. Arbetsenergin försämras när vi inte kan genomföra våra målsättningar.

Ekonomiska resurser ar en jämställdhetsfråga mellan de tre associerade förbunden och partiet vet att utan medel är vi maktlösa.

Vi ar verklighetens äldrefolk, som vet att kristdemokratisk äldrepolitik skulle betyda livskvalitet för alla äldre människor. Vi vill föra ut budskapet men det behövs medel till röst- och lyssnarförstärkande.

I Brysseldeklarationen antagen november 2013 står att: ”ESU [Europeiska Seniorunionen] påkallar ett äldrevänligt samhälle, som grundas i en positiv inställning till åldrande där alla äldregruppers yärde erkänns.”

Vi kristdemokrater behöver mer av rörelse, mer kraft och dynamik. Något behöver hända i djupet av oss i vår brottning med de stora frågorna.

Vi äldre får aldrig förlora vår egen livston – och inte våra kristdemokratiska visioner.

GUNBRITT PARSMO
Nora
Seniorforbundare