OLA NORDEBO, Västerbottens-Kuriren om regionalt nyhetsflöde:
”Den stora faran med fortsatt nedlagd lokaljournalistik runt om i landet är inte i första hand att landsbygden utarmas, utan att navelskådande etablissemang i Stockholm – mediala, ekonomiska, politiska, kulturella – fördummas. Att de får sämre underlag för rationella beslut och prioriteringar. Får en mer inskränkt bild av det svenska samhället, dess utveckling, miljöer, erfarenheter, problem och möjligheter. Tappar i språk, perspektiv och djup. Blir slött fördomsfulla i analyserna.” Läs hela artikeln