I replikskiftet i gårdagens interpellationsdebatt om skattetrycket på pensionärer, urholkade påståendet, att det är vanligt att länder i vår omgivning beskattar löner och pensioner olika, allianspartiernas konstruktiva kompromissvilja inför vårbudgeten.
Pensionärsskattefrågan förtjänar bättre än en undangir från det faktum att 17 med Sverige jämförbara länder beskattar pension lägre än lön. Om det går att finna ett land som beskattar pensioner högre än lön, ange då vilket det är och tala om huruvida det landets pensionsskattepolitik är – eller inte är – ett långsiktiga föredöme för Sverige.

Tips!
-Utgå från kända fakta.
-Stå för de avvägningar som rådande vårbudget vilar på.
-Anamma ett förhållningssätt som tillåter att visioner, mål och praktiska kompromisser nagelfars i ideologiska kraftmätningar.

Även när det som i detta fall gäller ett generationsrelaterat vägval vinns väljares respekt genom korrekt beskrivna motiv för föreliggande kompromiss-avvägningar. Se gärna min artikel om pensionärsskatten.

De undersökta länderna är:
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike

Hela rapporten finns på
http://www.pro.se/pension/Publikationer/?id=7983&epslanguage=sv
KLICKA PÅ”Rättvisa skatter – om beskattning av arbetsinkomster och pensioner”