akt idellEric Tegnander, ordf Ungdomens Nykterhetsförbund, och Foujan Rouzbeh, aktivist och välkänd initiativtagare till rörelsen Soppkök, samtalade igår på Forum´s  och LSU´s nya arena ”MåndagMorgon” där det civila samhället ska diskuteras under våren (Även partiledarna kommer att bjudas in).

Eric ser de ideella organisationerna som engagemangsverktyg som är anpassningsbara över tid, de är det civila samhällets demokratiska bas och de står för långsiktigt engagemang som värnar klassiska ideal på ideologiska plattformar. Foujan Rouzbeh menar att de stela gamla folkrörelseorganisationernas konstruktion reser trösklar mot individuellt engagemang för unga som vill agera för sin sak här och nu. Engagerade personer vill kunna stiga på och stiga av utan att vara låsta av organisationers långa beslutsvägar. Aktivister jobbar mot konkreta mål som efterhand vidgas och lyfter problem till den politiska agendan som soppköksinitiativet som i förlängningen satte sökarljuset på hemlöshet.

En frågeställare tog upp aktivisternas och de ideella organisationsmedlemmarnas olika möjligheter, vilja och skyldighet att utkräva ansvar av sina ledare. En uppföljningsMåndag på det temat skulle lyfta kärnfrågan om legitimiteten hos det civila samhällets olika aktörer bland vilka aktivisterna ingår. Alla ledare – oavsett verksamhetsform – har ansvar för det praktiska majoritetsstyrets kvalité om de definierar sig som en demokratisk kraft i rättssamhället.

Avslutningsvis konstaterade Erik att de organiserade borde vara öppna för att ta till sig aktivisternas erfarenheter och former för att nå sina mål, Foujan berättade att hon anlitat projektkompetens från ideella organisationer i olika uppbyggnadsskeden. Hon konstaterade att de etablerade organisationerna behöver lära sig mer av aktivisterna än tvärt om.