Etiketter

,

I SPF:s (Sveriges Pensionärsförbund) opinionsundersökning 2012 svarade 5% av de tillfrågade i åldern 75+ att det på arbetsplatsen fanns en allmän uppfattning att äldre borde sluta sin anställning innan de uppnått sedvanlig pensionsålder. Idag har den siffran gått upp till 10% i motsvarande åldersgrupp.

På frågan om det på arbetsplatsen fanns kollektivavtal som ”tvingade dig att sluta din anställning” svarar 15% JA av de som fyllt 75 år.

-Uppenbarligen förekommer det att arbetsgivare med hänvisning till kollektivavtal tvingar personer att sluta arbeta, säger Lars Nilsson i SPF:s programgrupp mot ålderism.

I min artikel Åldersdiskriminerande pensionärsskatt (publicerad i förra veckan) lyfter jag fram att vårt system med högre skatt för pensionärer än löntagare underblåser en oönskad ålderism.

 

 

 

 

frågade  fick