Etiketter

, ,

Lika skatteuttag för pensionärer och löntagare skulle påverka den offentliga sektorns skatteintäkter med ca 8 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Även när varje reform – korrekt och lyckligtvis – ska budgetfinansieras krona för krona, är det den seriösa samhällsreformatorns plikt att analysera, problematisera och prioritera utifrån sin ideologiska övertygelse. Läs min artikel om Åldersdiskriminerande pensionärsskatt