Regnsjöprojektet leder till sensationell rehabilitering!! Jag läste i Allers nr 13 från d 20 mars (artikeln finns ej på nätet) om Marianne o Majgott – båda 71 – som fått stroke ochi nte kunnat gå – nu promenerar båda tack vare
fysisk aktivitet, bra matvanor och social gemensamskap med meningsfull sysselsättning.
Måtte denna projektverksamhet permanentas!
Till rapporten